Övrig information

Vatten

Vattnet är öppet i början av april till slutet av oktober. Att borra brunn är idag inte tillåtet från föreningens sida, även om myndigheterna skulle tillstyrka detta.

Gemensamma ytor

En trevlig anda och ett vackert område är något vi alla har ansvar för och kan bidra till för att växa tillsammans.

Vi ber alla att:
Hålla gången utanför tomten fri från ogräs.
Att inte slänga papper eller annat skräp.
Att plocka upp efter Er hund.

Byggnation

Info från Stadsbyggnadskontoret uppdaterad 30 mars 2021:

När du planerar att bygga en ny, bygga till eller ändra din kolonistuga på annat sätt krävs oftast en teknisk anmälan.

I enstaka fall och för vissa områden kan en åtgärd kräva bygglov. Eftersom reglerna varierar mellan olika koloniområden är det viktigt att du kollar upp vad detaljplanen eller områdesbestämmelserna tillåter för ditt koloniområde.

(!)Tillägg från styrelsen:
Styrelsen ska ta del av svaret du fått från Stadsbyggnadskontoret innan du får påbörja åtgärden.

Bibliotek

I vårt bibliotek kan du under kolonisäsongen låna följande:

  • Böcker
  • Tidningar
  • CD/DVD Skivor

Vi tackar alla som har gjort det möjligt att få biblioteket i stånd!

Festlokalen

OBS! Styrelsen har beslutat att lokalen ej hyrs ut under 2021.

Bokning sker på telefon 0766-283025 endast från den 1 april – 15 oktober.

Kostnad för hyra av lokalen är 700kr, varav 200kr i bokningsavgift som betalas inom en (1) vecka efter bokningstillfället (annars förfaller bokningen).  OBS! Vid en eventuell avbokning av lokalen återbetalas inte bokningsavgiften.

Deposition på 500kr för 2ans medlemmar (för övriga gäller deposition på 1000kr) betalas i samband med hämtning av nycklar och som återbetalas då lokalens städning är godkänd och nycklar har återlämnats.

I lokalen tillhandahålls endast bestick, glas och porslin. Övrig materiel får medtagas av hyrestagaren.

Nycklar till lokalen lämnas ut klockan 12 på uthyrningsdagen och återlämnas klockan 11 dagen efter, om inget annat har överenskommits.

Boule

Vi är ett glatt gäng som spelar Boule vid idrottsplatsen på Jägershill 2. Alla är hjärtligt välkomna och klot finns att låna.
Tisdagar och Torsdagar kl.17:30

Ska du sälja din koloni?


Har du hittat en köpare kontaktar du oss och lämnar följande info:
Namn, bostadsadress, personnummer och telefonnummer på köparen.
Därefter blir du kontaktad för överlåtelse.

OBS! köparen måste vara folkbokförd och boende i Malmö Kommun. 
Eventuell Boxadress godkännes inte.

Handläggning sker endast under sommarperioden 15/4-15/10 och tar ungefär tre veckor.
Överlåtelseavgift utgår med: 1000:- för säljaren och 1000:- för köparen.

Länkar

Jägershill Sommarstad 1

Jägershill Sommarstad 3

Jägershill Sommarstad 4

Koloniträdgårdsförbundet

Norsk kolonihaveforbund

Finlands koloniträdgårdsförbund