Jägershill Sommarstad 2

 
| Aktiviteter | Aktuellt 2020 | Bibliotek | Bilder | Boule gänget | COVID-19 |
| Faktasida | Festfixarna | Festlokalen | Historik | Länkar | Medlemsinformation | Ordningsregler | Startsida | Studier | Styrelse | Övrigt |
 
   

Medlemsinformation

Vatten
Vattnet är öppet i början av april till slutet av oktober.
Att borra brunn är idag inte tillåtet från föreningens sida, även om myndigheterna skulle tillstyrka detta.

Skall du sälja din koloni?
Du meddelar när du har hittat en köpare till kassör:
Kjell Jönsson (0708-852852) och lämna:
Namn, bostadsadress, personnummer och telefonnummer
på köparen därefter blir du kontaktad för överlåtelse.
OBS, köparen måste vara folkbokförd och boende i Malmö Kommun.
Eventuell Boxadress godkännes inte.

Handläggningstiden är ungefär tre veckor.

Överlåtelse avgift utgår med: 1000:- för säljaren och 1000:- för köparen.

Ansvar för gemensamma ytor
Varje kolonist ska rensa gång och väg från ogräs utmed tomten.
Att inte slänga papper eller annat skräp.
Att plocka upp efter Er hund.

Byggnation
I ditt arrendeavtal hänvisas till Malmö Kommuns byggregler för trädgårdskolonier.
På Jägershill 2 är det styrelsen som beviljar bygglov.
Vi har tagit fram några riktlinjer för nybyggnation eller tillbyggnad.

BYA = Byggnadsarea (Yttermått på markplanet).
Husen får endast byggas på plintar eller torpargrund. (Gjuten platta är ej tillåten).

Huvudbyggnad max BYA 40 kvm.
Ett våningsplan tillåtet. Inga fönster över våningsplanet.
Totalhöjd max 4,0 m. (Mätt från markplanet till taknocken).
Byggnadshöjd max 2,7 m. (Höjd från mark till den punkt där fasaden skär yttertaket).
Fasadmaterial ska vara trä.

Inglasad veranda max BYA 12 kvm. Stängbar dörr mellan huvudbyggnad och veranda måste finnas.

Komplementbyggnad, förråd, max BYA 10 kvm. Fristående, avstånd till huvudbyggnad 0,8 m mätt från takskägg till takskägg.

Komplementbyggnad, växthus max BYA 6 kvm.

Planritning med samtliga mått skall lämnas till styrelsen och godkännas av densamma innan arbetet påbörjas.

Häckar
Medlemmarna har tagit ett gemensamt beslut att häck mot gång skall högst vara 120 cm och 160/180 cm mellan kolonierna.

Kurser
Vill du att vi ordnar kurser, hör av dig till styrelsen.Firefox  Google Chrome  Internet Explorer Opera  Hem  Redigera Logga in